Anekdotai Animuotas Darbas Paveikslėliai

Kalbasi du žydai: -Žinai Izia, mano žmona kiekvieną dieną nori sekso, o aš jau senstu, nebegaliu kiekvieną dieną. Abramai, aš tau daug metų atgal sakiau, nevesk negražios žmonos, niekas nenorės tau padėti.

Anekdotai Vyrai

Eina raudonkepuraitė mišku, iš priekio vilkas prisliūkina: – Raudonkepuraite, Raudonkepuraite, nori pabučiuosiu tokią vietą, kurios dar niekas nebučiavo?.. – Ėėė… o čia kaip? Pintinę ar ką?

Anekdotai Moterys
Anekdotai Vyrai

– Anksčiau tu būdavai laimingas, matydamas mane vos kelias minutes per dieną! O dabar… – priekaištauja žmona vyrui. – Dabar irgi, – sumurma šis.

Anekdotai Vyrai Žmonos
Anekdotai Įdomybės

Pardavėja klausia mergaitės: – Tau tikrai mama liepė nupirkti 4 kilogramus saldainių ir 200 gramų bulvių?

Anekdotai Darbas Vaikai

Nusipirko čiukčia veidrodį. Parsinešė namo, šaukia žmoną: – Nadia, Nadia, ką mes turim! Atėjo žmona, žiuri abu i veidrodį. Vyras sako: – Žiurėk, pas mus brolis atvažiavo. – Ale kokią šlykštynę atsivežė…

Anekdotai Vyrai Žmonos

Nuvažiavo dėdė su sūnėnu ir dukterėčia prie ežero pailsėti. Na, vaikai žaidžia, dėdė laikraštuką skaito. Po kažkiek laiko pribėga berniukas prie dėdės ir sako: – Dėde Petrai, Marytė suvalgė musmirę! – Jonuk, netrukdyk, tu ką nematai – aš skaitau! – pasake dėdė neatsitraukdamas nuo laikraščio. Po kažkiek laiko vėl pribėga berniukas: – Dėde, dėde, Marytė įkrito į ežerą! Ją galbėti reikia! – O kam? Po musmirės ji vis tiek jokių
Skaityti Toliau ...

Absurdas Anekdotai

Pas motiną ožką ateina sūnus ir klausia: – Kaip aš atsiradau? – Buvau aš graži ir jauna, bėgiojau po lankas ir sutikau elnią. Taip ir atsiradai tu. – O kaip tėtis? – klausia sūnus. – O tėtis kaip buvo ožys taip ir liko!

Anekdotai Gyvūnai