Kodėl jūsų kolektyve tiek daug moterų? Viešnamis sere…

Anekdotai Darbas

Šventas tėve, kodėl pas Jėzų buvo medinis kryžius, o jūs ant kaklo nešiojate auksinį ir dar papuoštą deimantais? Sūnau mano kiekvienas gyvenime mes nešame savo kryžių .

Anekdotai Darbas Kunigai
Anekdotai Darbas

Jeigu meldžiantis dievui rūkysite, bus labai negražus dalykas, tačiau jei rūkydamas melsitės dievui tai bus labai pagirtina

Absurdas Anekdotai Darbas
Anekdotai Darbas

Vyksta ekskursija po pragarą, rodo visokius nusidėjėlius kenčiančius baisiausius kankinimus, baisiausias kankinimo priemones, atgailaujančius prašančius išgelbėti. Prieina prie didžiulio katilo su verdančia smala, o ten plaukioja toks diedukas inteligentiškos išvaizdos, atsipalaidavęs. Ekskursantai ir klausia kaip jam čia pragare, -diedukas, argi čia pragaras? aš žemėje mokytoju buvau…

Anekdotai Darbas

Ir kaip tau taip pavyko, net trijose vietose susilaužei žandikaulį? – Aš ekskavatorininku dirbu. Penktadienį vakare matau – kanalizacinis šulinys atviras. Na, galvoju per išeigines tikrai koks nors vaikėzas įkris. Ėmiau ir pridengiau ekskavatoriaus kaušu.. Pirmadienį ateinu į darbą, užvedu ekskavatorių, pakeliu kaušą, o ten trys santechnikai ..

Anekdotai Darbas

Kaip tu mane gali teisti? Mes gi beveik nepažįstami. Teisiamoji , prašiau sėskitės…

Anekdotai Darbas

Prieš atostogas iš darbo prireikė išeiti šonu. Tiesiog šypsena per duris netilpo.

Anekdotai Darbas

Du vyrukai pakelėje kabina plakatą „Stop karui keliuose! Mirtis jau arti! Mažink greitį, kol nevėlu!“. Pro juos dideliu greičiu pralekia sunkvežimis. Iš kabinos iškiša galvą vairuotojas ir grūmodamas kumščiu rėkia: – Užpisote su ta savo socialine reklama! Sunkvežimis dingsta už posūkio.  Po kurio laiko pasigirsta didelis BUM. Vienas vyrukas sako kitam: – Gal reikėjo užrašyti paprasčiau – „Tiltas išardytas“?

Absurdas Anekdotai Darbas