Sūnus klausia tėvo: – Tėveli, o kas tai yra pinigai? Tėvas, užsisvajojęs: – Pinigai, sūneli, tai mašina, konjakas, gražios moterys… Sūnus: – Tėveli, o kai nėra pinigų? – Autobusas, arbata ir tavo mama…

Anekdotai Vaikai Vyrai

Tėvas su sūnumi per televizorių žiūri filmą apie indėnus.Sūnus klausia tėvo: -Kodėl indėnai dažosi? -Ruošiasi karui,-atsako tėvas. Kitą rytą sūnus įbėga į kambarį ir šaukia: -Tėti, mama ruošiasi karui!

Anekdotai Vaikai

– Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas. – Ką reiškia “mažasis”? – Na, tu, aš ir direktorius.

Anekdotai Vaikai
Vaikai

Petriukas labai mėgsta keiktis. Jo klausia: – Berniuk, kur tu taip išmokai keiktis? Petriukas atsako: – Šito neišmokstama – tai gamtos dovana.

Anekdotai Vaikai

Tėtis maudo vaiką: – Matai, ir tėvelis gali tave išmaudyti, o sakei, kad mes be mamos neapsiseisime! – Taip! Bet mama prieš maudydama visada nuaudavo batukus…

Anekdotai Vaikai Vyrai

– Tėti, aš daugiau nenoriu važinėtis rogutėmis… – Tylėk ir tempk mane namo!

Anekdotai Vaikai

Sūnus klausia savo tėčio: -Tėti, ar žinai koks traukinys labiausiai vėluoja? -Ne -Tas, kurį tu man žadėjai per praeitas  Kalėdas…

Anekdotai Vaikai

Pėteris rodo mamai pažymių knygutę. Ji mato: seksualinis švietimas – 2. „Visai kaip tėvas“, – atsidūsta ji.

Anekdotai Moterys Vaikai

— Tėti, o kodėl mamos pėdos yra mažesnės, negu tavo? — klausia sūnelis. — Todėl, kad būtų patogiau ir arčiau stovėti prie kriauklės ir viryklės, — paaiškina tėtis.

Vaikai Vyrai