Anekdotai Vaikai

– Mamyte, aš šiukšlinu – tu tvarkai, aš terlioju – tu plauni, aš noriu valgyt – tu verdi košę. Oi, mamyte, be manęs visai aptingtum.

Anekdotai Vaikai

Mokytoja klausiai mokinių: -Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Petriukas prabudęs iš miegų: -Lietuvos rytas trim taškais.

Anekdotai Vaikai

Per pamokas mokytoja prašo vaikučių šiek tiek pafantazuoti, kokiais metais jie norėtų gyventi. – Aš norėčiau gyventi 2500 metais, kai visi vaikai skraidys į mėnulį. – O aš norėčiau gyventi 3000 metais, kai vaikai į kitas planetas skraidys atostogauti. – Petriuk, o kokiais metais tu norėtum gyventi? – Aš norėčiau gyventi 2017 metais. – Bet juk dabar jie ir yra!? – Taip, bet argi čia gyvenimas…

Anekdotai Vaikai

Tėvas ir sūnus: – Labas, – sako tėvas. – Labas, – atsako sūnus. – Sūneli, kokie šiandien tavo pažymiai? – Tėti, tikri vyrai apie smulkmenas nekalba.

Anekdotai Vaikai

– Petriuk, tu ką labiau myli: tėtę ar mamą? – Žinote, tamsta mokytojau, mūsų šeimoje tėtė myli mamą, o aš stengiuosi netrukdyti…

Anekdotai Vaikai

Mažas berniukas bėgioja po butą, mėto knygas nuo lentynų, laido drabužius, apverčia kėdes. Įbėgusi mama klausia jo: – Ką tu čia darai? – Žaidžiu vieną žaidimą. – Kokį? – „Po velnių, kur mašinos raktai!“

Anekdotai Vaikai

Sūnus klausia tėvo: – Tėveli, o kas tai yra pinigai? Tėvas, užsisvajojęs: – Pinigai, sūneli, tai mašina, konjakas, gražios moterys… Sūnus: – Tėveli, o kai nėra pinigų? – Autobusas, arbata ir tavo mama…

Anekdotai Vaikai Vyrai

Tėvas su sūnumi per televizorių žiūri filmą apie indėnus.Sūnus klausia tėvo: -Kodėl indėnai dažosi? -Ruošiasi karui,-atsako tėvas. Kitą rytą sūnus įbėga į kambarį ir šaukia: -Tėti, mama ruošiasi karui!

Anekdotai Vaikai

– Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas. – Ką reiškia “mažasis”? – Na, tu, aš ir direktorius.

Anekdotai Vaikai