Anekdotai Vyrai Žmonos
Anekdotai Moterys Vyrai

Tėte, ar tiesa, kad kai kuriose rytų šalyse jaunikis tik per vestuves sužino kokia bus jo žmona? -Čia sūneli visose šalyse tas pats

Anekdotai Vaikai Vyrai

Dievas klausia Adomą, na ką , negaila šonkaulio? Negaila, tik va kažkokia nuojauta ne kokia

Anekdotai Vyrai

Vyras anksti rite ruošiasi į žvejybą. Žmona pramerkia vieną akį, tu kur? Į žvejybą, -aga pagauk didelę lydeką, kilogramą karosų, maišelį bulvių ir litrą pieno

Anekdotai Vyrai Žmonos

Šventės metu prie šventinio stalo šeimininkas aptarnauja svečius įpildamas pageidaujamus gėrimus, sustoja prie svečio ir klausia, ką geria jūsų žmona? Ką geria, ką ji gali gerti? šiaip ji geria tik mano kraują

Anekdotai Vyrai Žmonos

Aš buvau visiška durnė, kad už tavęs ištekėjau, -gryna tiesa, bet aš buvau tiek tavimi sužavėtas, kad to nepastebėjau

Anekdotai Vyrai Žmonos

Mirš­ta vyras, o po poros mėne­sių – ir žmo­na. Susi­tin­ka jie abu ana­me pasau­ly­je. – Mie­la­sis, kaip aš džiau­giuo­si tave maty­da­ma! Mes ir vėl galė­si­me būti kar­tu! – puo­la džiaug­tis žmo­na. – Na, jau ne, bran­gio­ji. Buvo aiš­kiai pasa­ky­ta: kol mir­tis mus išskirs.

Absurdas Anekdotai Vyrai Žmonos
Anekdotai Vyrai Žmonos

Išėjo vyras iš kalėjimo, kur atsėdėjo už dvigubą žmogžudystę. Važiuoja namo traukiniu. Užeina į savo kupe, o ten trys gruzinai. Du sėdi už stalo, o trečias guli ant antro aukšto gulto. Gruzinai kviečia vyrą prie stalo, tas su džiaugsmu sutinka. Sėdi jie, vaišinasi, kalbasi. Išeina gruzinai parūkyti, vyras lieka kupe. Staiga traukinys stabdo, gulintysis krenta ir trenkiasi galva į stalą. Vyras puola prie jo, tikrina pulsą, – negyvas… Jis siaube…
Skaityti Toliau ...

Absurdas Anekdotai Vyrai