Kodėl jūs į mane žiūrite kaip į kokią durnę -Stengiuosi būti nuoširdus

Anekdotai Vyrai Žmonos
Anekdotai Vyrai Žmonos
Anekdotai Vyrai Žmonos

Vyras anksti rite ruošiasi į žvejybą. Žmona pramerkia vieną akį, tu kur? Į žvejybą, -aga pagauk didelę lydeką, kilogramą karosų, maišelį bulvių ir litrą pieno

Anekdotai Vyrai Žmonos

Šventės metu prie šventinio stalo šeimininkas aptarnauja svečius įpildamas pageidaujamus gėrimus, sustoja prie svečio ir klausia, ką geria jūsų žmona? Ką geria, ką ji gali gerti? šiaip ji geria tik mano kraują

Anekdotai Vyrai Žmonos

Aš buvau visiška durnė, kad už tavęs ištekėjau, -gryna tiesa, bet aš buvau tiek tavimi sužavėtas, kad to nepastebėjau

Anekdotai Vyrai Žmonos

Mirš­ta vyras, o po poros mėne­sių – ir žmo­na. Susi­tin­ka jie abu ana­me pasau­ly­je. – Mie­la­sis, kaip aš džiau­giuo­si tave maty­da­ma! Mes ir vėl galė­si­me būti kar­tu! – puo­la džiaug­tis žmo­na. – Na, jau ne, bran­gio­ji. Buvo aiš­kiai pasa­ky­ta: kol mir­tis mus išskirs.

Absurdas Anekdotai Vyrai Žmonos
Anekdotai Vyrai Žmonos

„Vidurnaktis. Žmona-„…kaip aš noriu vyro“-„Na brangioji, kur aš tau trečią valandą nakties jį rasiu?“

Anekdotai Vyrai Žmonos

Mano žmona labai myli gyvūnus, ypač šunis ir kates. -O mano tai vegetarė

Anekdotai Vyrai Žmonos