Automobiliai Paveikslėliai
Automobiliai Paveikslėliai
Automobiliai Paveikslėliai
Automobiliai Paveikslėliai
Automobiliai Paveikslėliai

Nusipirko čiukčia veidrodį. Parsinešė namo, šaukia žmoną: – Nadia, Nadia, ką mes turim! Atėjo žmona, žiuri abu i veidrodį. Vyras sako: – Žiurėk, pas mus brolis atvažiavo. – Ale kokią šlykštynę atsivežė…

Anekdotai Vyrai Žmonos

Nuvažiavo dėdė su sūnėnu ir dukterėčia prie ežero pailsėti. Na, vaikai žaidžia, dėdė laikraštuką skaito. Po kažkiek laiko pribėga berniukas prie dėdės ir sako: – Dėde Petrai, Marytė suvalgė musmirę! – Jonuk, netrukdyk, tu ką nematai – aš skaitau! – pasake dėdė neatsitraukdamas nuo laikraščio. Po kažkiek laiko vėl pribėga berniukas: – Dėde, dėde, Marytė įkrito į ežerą! Ją galbėti reikia! – O kam? Po musmirės ji vis tiek jokių
Skaityti Toliau ...

Absurdas Anekdotai

Pas motiną ožką ateina sūnus ir klausia: – Kaip aš atsiradau? – Buvau aš graži ir jauna, bėgiojau po lankas ir sutikau elnią. Taip ir atsiradai tu. – O kaip tėtis? – klausia sūnus. – O tėtis kaip buvo ožys taip ir liko!

Anekdotai Gyvūnai

Vegetariška sriuba bus maistingesnė, jei į ją įdėsite truputį kiaulienos.

Mintys

Vienas musulmonas turėjo dvi žmonas. Jaunesnei teko nešioti vandenį iš labai toli. Kartą ji sako vyresniajai: – Aš taip ilgai nešioju vandenį, kad jau nusibodo. Gal įkalbėkime vyrą, kad nupirktų asilą? – Na, jau ne, mieloji. Nori, prašyk pati. Kai aš nešiodavau vandenį ir paprašiau asilo, jis parsivedė tave.

Anekdotai Žmonos