Visa pamoką Petriukas traškina tušinuką.Mokytoja neiškentusi: – Petriuk,kas yra ? Kodėl tą tušinuką taip traškini,ar nerviniesi dėl ko nors? Ar namie kas atsitiko ? Ar kas neaišku ? – Taip , tamsta mokytoja, norėjau jūsų paklausti : štai traškinu traškinu tą tušinuką,o vis tiek mažų tušinukų neatsiranda… Mokytoja supyko ir nuvedė Petriuką pas direktorių pasiaiškinti.Direktorius išklausė Petriuką ir sako: – Argi nematai,Petriuk , kad spiralė įdėta ?

Anekdotai

Pareina namo Petriukas, atidaro duris ir žiūri stovi mama susiraukusi,tėtis su diržu rankoj: -Kiek šiandien gavai iš matematikos?!-šaukia tėvas. -Nesakysiu,-sumurma Petriukas. -O kur tavo pažymių knygelė?! Petriukas lėtai išsitraukia knygelę,tėvai žiūri-10.Mama ir tėtis apalpo.Petriukas pažiūri į juos gulinčius ir taria sau: -Taip ir maniau, kad nereikia tėvams rodyti pažymių knygelės…

Anekdotai

Vyras sako savo žmonai: – Kodėl tu niekada nedejuoji kada mes mylimės? – O reikia? – klausia žmona, – Na aš galiu, tu tik pasakyk kada. Mylisi… Žmona klausia: – Ar jau dejuoti? – Dar ne, – atsako vyras. – Ar jau? – Na dabar dejuok! – Na ir gyvenimėlis… Kaimynė su nauja mašina važiuoja, o aš vis su ta pačia gelda… Kailiniai baigia nuplikti, jau nekalbant apie batus praėjusio
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Blondinė gražiu nauju “mersu” važiuoja per raudoną šviesą ir žinoma, į jos mašiną įsirėžia “zapukas”. Blondinė išlipa iš savo mašinos ir, išsproginusi akis, taškydamasi seilėmis bei kitaip rodydama įniršį, eina prie “zapuko”. O iš “zapuko” išlipa senyvas dėdulė, kuris, blondinei dar nieko nespėjus pasakyti, liūdnai klausia: – Panele, o jūs bent vairavimo egzamine esate buvusi? – Taip, – užrėkia blondinė, – ir skirtingai nuo tavęs, daugybę kartų, ožy!!!

Anekdotai

užkamavo studentą tarakonai. draugas pataria kaip jų atsikratyt: – kai pareisi namo, garsiai sakyk:“Viskas, nėra maisto“. Studentas taip ir padarė. Atsigulė miegoti ir staiga vidury nakties girdi šnabždant: – Kelkis, šeimininke, mes tau valgyt atnešėm.

Anekdotai

Ateina vaikinukas į bažnyčią išpažinties ir klausia klebono: – aš miegojau vienoj lovoj su mergina, bet mes nieko nedarėm, ar tai nuodemė? Klebonas sako: – Negerai, vaikeli, padarei, negerai…Eik atgailauti-savalgyk šieno kupetą! sutriko vaikinukas: – Bet juk aš – ne arklys! – tu tikrai ne arklys! Asilas tu, vaikeli, asilas…

Anekdotai

Kaip galima užimti ilgam laikui blondinę: paimti popieriaus lapą ir ant abiejų pusių užrašyti žiūrėti kitoje pusėje.

Anekdotai

Skambutis į duris. Vyras atidaro – ten uošvė. – O! Laba diena, mama. Ar ilgam atvykot? – Na, kol neatsibosiu… – Tai ką, net arbatos neišgersit?

Anekdotai

Eina jaunos vienuolės į prūdą maudytis ir pamato ten besimaudantį nuogą kunigą. Pirma kartą pamačiusios nuoga vyrą jos ir klausia: – O kas čia? (rodo į pasidižiavimą) – Čia, merginos yra nuodėmių atleidėjas….-atsako kunigas. Kaip ir priklauso, joms atleido nuodėmes…. Vienuolės laimingos eina atgal i vienuolyną ir susitinka seną vienuolę. Toji ir klausia: – Ko jūs čia tokios laimingos??? Tos papasakojo kaip joms atleido nuodėmes, kokios jos dabar tyros, nekaltos….
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Amerikonai išrado žiauriau stiprią votka. Ir galvoja su kuo išbandyti. Su amerikiečiu, gerai… vos tik atkemša buteli ir jis jau miręs. Gerai ant ko dar. Vokiečiai alų bokalai maukia. Taigi įpila į stikliuką tas šast išgeria ir jau koma. Aha rusai balta stiklinėm geria. Randa rusa arianti. -Ė! Stok! -Ko? -Nori baltos? Atsargiai labai stipri. – atkiša stikliuką. Rusas: -Juokaujat? Stilinę, pilną! – išgėrė. Nieko toliau aria. Tik iššoka iš
Skaityti Toliau ...

Anekdotai