Ateina vaikinukas į bažnyčią išpažinties ir klausia klebono:
– aš miegojau vienoj lovoj su mergina, bet mes nieko nedarėm, ar tai nuodemė?
Klebonas sako:
– Negerai, vaikeli, padarei, negerai…Eik atgailauti-savalgyk šieno kupetą!
sutriko vaikinukas:
– Bet juk aš – ne arklys!
– tu tikrai ne arklys! Asilas tu, vaikeli, asilas…

Anekdotai