Ateina aštuoniasdešimtmetis diedukas į paštą pensijos pasiimti. O ten sėdi toks jaunuolis. Galvoja: „senas tas diedas, po poros savaičių gal numirs“.
Sako:
– Tu ateik, tėvai, po mėnesio pasiimti.
– Tai kad negaliu. Pinigų reikia – su tėvu į senelio vestuves einam.
– Kaip tai, – nustemba jaunuolis. – Tai kiek tėvui metų?
– Šimtas septyneri.
– O seneliui?!?
– Šimtas trisdešimt dveji.
– Pala, tėvai, tai ar ne per vėlai vesti?
– Ai, jis nevestų, bet tėvai verčia…

Absurdas, Anekdotai, Vyrai