Tėvas žiūri į sūnaus pažymių knygelę: – Už tokius pažymius auklėsiu diržu, – Teisingai tėvai, tiktai diržu, žinos kaip man dvejetus rašinėti…

Anekdotai, Vaikai