Ateina vienuolė pas kunigą ir sako:
-Šventasis tėve, mane vienas piderastas išprievartavo.
-Nu-u-u… Kaip taip galima? Negalima taip kalbėt, negražu. Ir negali jis būt piderastas, jeigu jis tave išprievartavo.
– Ne, šventasis tėve! Garbės žodis!
-Na, gerai, pasakok, kaip tai buvo.
– Einu aš gatve ir staiga… prieina prie mane kažkas ir bučiuoja tiesiai į lūpas.
-Kaip bučiuoja? Štai taip? – klausia kunigas ir bučiuoja jai į lūpas.
-Taip, taip. Būtent!
-Nea, ne piderastas jis!
-Nu ne, šventasis tėve! Paklausykite toliau! Paskiau jisai griebia abiem rankom už papų!
– Kaip griebia? Štai taip? -klausia kunigas ir paima už papų.
-Taip! Būtent taip! -atsako vienuolė.
– Nea, nesu tikras, kad jis piderastas.
-Ne, klausykite toliau! Paskiau pakėlė iš užpakalio suknelę, numovė kelnaites ir išprievartavo mane!
-Kaip išprievartavo, štai taip? -sako kunigas ir energingai ją tvatina.
-Taip, taip! Būtent taip!
– Ne, tada jis tikrai ne piderastas! – sako tuom įsitikinęs kunigas.
-Nu, bet jūs paklausykite toliau. Po to jis man pasako, kad serga sifiliu.
-Ot, p i d e r a s t a s!!! 😂😂😂

Absurdas, Anekdotai, Kunigai