Kunigas, popas ir rabinas nutarė išsimaudyti ežere, nusimetė drabužius ir nuogi sušoko į vandenį. Į pakrantę prisirinko žmonių o šventi tėvai baigia sušalti, pirmas  kunigas užsidengė rankomis iš priekio ir iš galo savo nuogumą pasiemė rubus ir į krūmus, tą patį pakartojo ir popas, o rabinas rankomis užsidengė veidą ir išlėkė į krantą pasiemė rūbus ir dingo krūmuose. Kunigas su popu – kaip tu taip? Rabinas: – nežinau kaip pas jus kolegos, bet mano parapijonys mane iš veido pažysta…

Anekdotai, Kunigai