Vincas KudirkaLaisvos valandos Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos?

Sekimas

1

Kristus, MokslasAnuomet, kada Kristus ant žemės keliavo,

Platindamas tarp svieto šventą mokslą savo,

Sykiu su mokintiniais, kaip Raštas mums sako,

Į Lietuvos miestelį taipogi nukako.

5

Tada žydai surinko savųjų daugybę

Ir taikėsi patrempti[1] mus Kristaus didybe.

Apsvarstė ir ištarė rodą[2] paskutinę,

Užslėpė vieną Žydą, apvertė statinę.

Tad, iš kuopos išlindęs, tarė Kristui rabins,

10

Tikėdams, kad jo garbę išsyk nugalabys:

— GudrybėGirdėjom, tu galybę turi neištartą,

Rodai didžius stebuklus, garbę gavai tvirtą.

Parodyki ir mumis stebuklą nors vieną,

Į tave įtikėsim tuoj, kad ir šią dieną.

15

Matai šitą statinę? Medus joje buvo.

Dabar gi pasakyki, kas į ją pakliuvo?

Žydeliai labai džiaugės iš išmislo tokio,

Nes rodės, nesulauksią atsakymo jokio,

O rabins tik raižėsi ir rankomis plakė.

20

Sumanumas Po statine gul kiaulė” — Kristus jam atsakė.

Rodės, kad iš tų žodžių tik juoktis privalo.

Taigi didis ir mažas juokėsi be galo.

Tik štai, iš po statinės išlenda degloji

Žydams atėmė žadą naujienėlė toji.

25

Sunku juk netikėti, kada akys mato,

O degloji, išlindus, ausimis tik krato

Ir žviegdama nubėgo į atvirą lauką,

AtsitikimasKur piemens ganė bandą. Nelaimingą auką

Žydai atrast ketino, šerius nušiūruoti

30

Ir likusiems našlaičiams tėvą atiduoti.

Ieškojo gana ilgai, bet neatitiko,

O Ickus tarpe kiaulių kaip liko taip liko.

PamokymasDėl to tai žydai nieko nedaro kiaulienai,

Nes Ickaus neatranda da iki šiai dienai.

35

O sviete visi žino tą žydišką būdą,

Kad žyds žydą nekanda, ar riebų, ar kūdą[3].

Aktualijos, Anekdotai, Faktai