Kai Petriuką paliko ketvirtus metus devintoje klasėje direktorius nusisamdė asmens apsaugą

Anekdotai, Vaikai