Danute, tau patinla klaunai? Aplinkui ar cirke?

Anekdotai, Moterys