Zuikė pamatė medžiotoją ir sako savo vaikams:
– Greitai užsikimškite ausis, nes jis tuoj šaus, nepataikys ir tada labai keiksis.

Anekdotai, Gyvūnai, Kiškis, Vyrai