Petras pats išviręs nuostabiai skanius barščius giliai susimąstė, kokio velnio jis ženijosi…

Anekdotai, Vyrai, Žmonos