Vieną šaltą žiemos sekmadienio rytą miesto klebonas ėjo į bažnyčią ir pastebėjo, kad ant šaligatvio guli negyvas asilas. Jis nusprendė nueiti pas miestelio merą ir paprašyti, kad jis visa tai sutvarkytų. Nuėjęs pas merą paprašė, kad jis pasirūpintų kritusiu gyvūnu. Tačiau miestelio meras buvo labai grubus, nemandagus ir nedraugiškas žmogus. Jis atkirto kunigui:
– Kodėl tu trukdai mane sekmadienio rytą? Šiandien poilsio diena. Argi ne kunigų darbas laidoti mirusius?
Kunigas nuolankiai atsakė:
– Taip. Mes tikrai laidojame mirusius. Bet visuomet prieš tai pasitariame su mirusiojo artimaisiais.
Anekdotai, Darbas, Kunigai