Ateina pirmadienį Petriukas į mokykla.Mokytoja klausia:
-kodėl penktadienį nebuvai mokykloje?
-Senelis mirė.
-O kaip mirė
-Na,namie kilo gaisras,mes visi jauni išbėgome į lauka,o senelis senas ir nespėjo, pasiliko namie.
-Tai sudegė?
-Ne,iššoko pro langą.
-Tai užsimušė?
-Ne,gaisrininkai spėjo batutą ištemti,tai jis atšoko, ir vėl pro langą namo įskrido.
-Tai sudegė?
-Ne, tai vėl pro langą iššoko.
-O tai kaip mirė?
Tai iššoka pro langą, atsitrenkia į batutą ir vėl į gaisrą įlekia.
Mokytoja netekusi kantrybės, tai kaip mirė????
-Ai, tėvas nušovė-užkniso jis ten visus.

Anekdotai