Anglų archeologai, kasinėdami po Londonu, šimto metrų gylyje rado tūkstančio metų senumo varinius laidus. Iš to anglų istorikai nusprendė, kad jau Wilhelmo Užkariautojo laikais britai turėjo vielinį telefoną. Tai išgirdę, amerikiečiai puolė kasinėti, ir po kelių savaičių dviejų šimtų metrų gylyje po Bostonu rado dviejų tūkstančių metų senumo stiklo pluošto laidų liekanas. Iš to amerikiečių istorikai nusprendė, kad jau Jėzaus laikais jie turėjo šviesolaidį. Visa tai išgirdę latviai puolė patys
Skaityti Toliau ...

Absurdas Anekdotai Darbas
Absurdas Anekdotai Darbas
Anekdotai Darbas

Daktare, štai mano tyrimai… Ir ko jūs gerbiamasis norite? -Gyventi Daktare noriu… Gerbiamasis , tyrimų, kad gyventi neužtenka, o pinigų ar turite?

Anekdotai Daktarai Darbas
Absurdas Anekdotai Darbas
Absurdas Anekdotai Darbas
Absurdas Anekdotai Darbas
Anekdotai Darbas

Jei tave pabučiavo į vieną žandą būtinai atsuk kitą…

Anekdotai Darbas

Dievui mūsų išpažintis nereikalinga, jis ir taip viską žino, išpažintis reikalinga tik kunigams kurie už tai pinigėlius susirenka…

Absurdas Anekdotai Darbas