Absurdas Anekdotai Darbas Moterys

Dievas sukūrė darbą ir bezdžionę, kad iš to gautūsi žmogus, o pavyzdžiui kačiuko nelietė , tas išėjo gerai iš karto

Anekdotai Darbas

Iš Anglijos mokslo kongreso: – Jūs tvirtinate, kad visatoje egzistuojančios civilizacijos yra žymiai protingesnės už mus? Kuo tai galite pagrįsti? – Na vien jau tuo, kad jos su mumis nenori bendrauti…

Absurdas Anekdotai Darbas
Anekdotai Darbas
Absurdas Anekdotai Darbas
Absurdas Anekdotai Darbas
Anekdotai Darbas
Anekdotai Darbas

Daktaras ruošia pacientą sudėtingai operacijai: – Žinote, tai labai sudėtinga operacija, jos metu mirė ne vienas ligonis, ar turite kokių norų , sakykite dabar. Taip daktare, paduokite kuo greičiau batus, paltą ir kepurę…

Absurdas Anekdotai Daktarai Darbas

Petriuk, ką tu norėtum dirbti ateityje? Aš norėjau pratesti šeimos biznį, bet prakeikti policininkai konfiskavo senelio samagono aparatą…

Anekdotai Darbas Vaikai