Anekdotai Darbas

Muitininkas apžiūrinėja kažkokio žmogaus krepšį: – Na, tai apsispręskite, galų gale, kur čia jūsų daiktai, o kur mano!

Anekdotai Darbas

Baigdamas kalbą, dirėktorius gamybiniame pasitarime pasakė: – Planą įvykdysime būtinai ! Netgi jeigu ir visiems mums reikėtų dirbti…

Anekdotai Darbas

Per anatomijos egzaminą – Kokie dantys atsiranda vėliausiai? – Auksiniai, ponas profesoriau.

Anekdotai Darbas

Per egzaminą profesorius piktinasi: -Kaip galima taip absoliučiai nieko nežinoti?! -Atleiskite, profesoriau, aš galvojau, kad egzaminas tik rytoj

Anekdotai Darbas

Susitinka trys ūkininkai. Visi giriasi kas didesnį arbūza užaugino. Vienas: -Aš užauginau tokį dideli, kad kai padėjau ant kėdės, ta sulūžo! -Man dar geriau,-pasakė kitas,- aš savo padėjau ant stalo, ir šis sulūžo! -Čia tai dar nieko. Va aš užauginau TOKĮ DIDELĮ, kad padėjau ant vežimo ir… -Tik nesek pasakų! Vežimas tikrai negalėjo sulūžti! -Ne, vežimas nesulūžo, bet iš arbūzo išlindo kirminas ir arklį suėdė…

Anekdotai Darbas
Anekdotai Darbas

Per istorijos pamoką. Mokytoja: – Ivanovai, kas paėmė Izmailą? (tvirtovę tokią) – Aš neėmiau, tai Petrovas. Pasipiktinusi mokytoja papasakojo apie tai direktoriaus pavaduotojui. Šis atsakė: – Na, ko gi jūs norite, tai juk vaikai. Pažais ir atiduos. Pakraupusi mokytoja papasakojo visa tai direktoriui. Direktorius: – Kuri klasė? 5b? Ne, šitie neatiduos…

Anekdotai Darbas

Tiktai kantrus kasdieninis darbas gali bezdžionę paversti šeštosios kategorijos šaltkalviu!

Anekdotai Darbas

Inspektorius Petraitis sustabdo mašiną. Už vairo sėdi gražutė mergina. Inspektorius prieina, pažvelgia į merginą ir sako: – Laba diena… Ar jums kada nors saką, kad jūsų akys – kaip migdolai, gražios, didelės ir gilios…? – Sakė… – koketiškai taria mergina. – Tai kodėl, velniai griebtų, jūs su tomis savo migdoliškomis, didelėmis, giliomis, gražiomis akimis nežiūrite į kelio ženklus?!!!

Anekdotai Blondinės Darbas