Anekdotai Darbas
Anekdotai Darbas

-Kuo greičiau numirsite, tuo greičiau atsidursite rojuje… – Atleiskite, o jūs tikrai iš pensijinio fondo?

Absurdas Anekdotai Darbas

Operacinėje ligonis: Daktare , man skauda… _Tyliau ligoni, pas mus egzaminas vyksta

Anekdotai Daktarai Darbas

Su psichiatru elkitės labai atsargiai, jokiu būdu jo nesupikdykite, netgi jei jis yra jūsų artimas giminaitis…

Absurdas Anekdotai Daktarai Darbas

Ateina vaikinas ir mergina į viešbutį, prošome kambarį vienai nakčiai. Portje pasilenkia prie merginos, -Jums labai pasisekė, šis jaunikaitis kambarį užsako tik vienai valandai…

Absurdas Anekdotai Darbas

Ką tik paskambino ateinanti namų tvarkytoja, dirbs iš savo namų, telefonu sakys ką turiu daryti.

Anekdotai Darbas
Anekdotai Darbas Moterys Vyrai

Skelbimas poliklinikoje ant okulisto kabineto durų: – Kam atsidarė trečia akis, kreiptis į gretimą kabinetą pas psichiatrą…

Anekdotai Daktarai Darbas

Atominės elektrinės operatorius suprato, kad kažkas ne taip kai pradėjo akių žvilgsniu atidarinėti alaus butelius…

Anekdotai Darbas