Traukinyje viename kupė važiuoja vienuolė ir prostitutė. Prostitutė pasipuošusi gražia raudona suknele, užsidėjusi auksinę grandinėlę su kryžiuku ir apsiavusi raudonais odiniais bateliais. Vienuolė susižavėjusi klausia kiek visą tai kainuoja? Na suknelė viena meilės naktis, grandinėlė -dvi meilės naktys, o bateliai trys meilės naktys. Grįžusi į vienuolyną vienuolė užsidarė savo celėje nusiraminti, pasimelsti ir čia staiga kažkas pas ją beldžiasi. Vienuolė iš nuoskaudos – eikite iš čia šventas tėve su savo
Skaityti Toliau ...

Anekdotai Kunigai Moterys

Šventas tėve, kodėl pas Jėzų buvo medinis kryžius, o jūs ant kaklo nešiojate auksinį ir dar papuoštą deimantais? Sūnau mano kiekvienas gyvenime mes nešame savo kryžių .

Anekdotai Darbas Kunigai

Vestuvėse kunigėlis paėmė ant drąsos:
– Ar sutinkate imti į žmonas šią moterį?
– Ne.
– O šią?

Anekdotai Kunigai

Jojo vienuolis su vienuole ant kupranugario per dykumą, tik ėmė kupranugaris ir nugaišo. Dykuma, saulė, beprotiškas karštis, vienuolis ir sako vienuolei,-įsivaizduokim, kad mes esame rojuje ir išsirenkime nuogai. Išsirengė, vienuolė žiūri į vienuolį ir klausia, o kas pas tave tarp kojų kabaroja. Tai dievo dovana, jei aš savo daigtą įkišiu tau tarp kojų , užgims nauja givybė. Tai greičiau kišk tą daigtą kupranugariui ir greičiau jojam.

Anekdotai Kunigai Moterys Vyrai
Anekdotai Kunigai
Anekdotai Kunigai Vaikai

Važiuoja išgėręs klebonas gerokai viršydamas leistiną greitį. Sustabdo jį kelių policininkas ir klausia: – Tai ką, kunigėli, į pragarą skubi? Klebonas atsako: – Neee, vaikeli, nebėra pragaro. Visą smalą ant kelių supylė, o velnius pakelėse sustatė…

Anekdotai Darbas Kunigai

Į troleibusą įsiropščia visiškai girtas, susitaršęs, pamėlęs bomželis. Šiaip ne taip sugeba atsisėsti ir pradeda skaityti laikraštį. Po kiek laiko pasisuka į šalia sėdintį (o ten kunigas) ir klausia: – Klausyk, klebonėlis, tu čia protingas žmogus, tai paaiškink man – kas yra artritas? Klebonas, norėdamas paskatinti žmogelį ateiti į doros kelią, sako: – Artritas, sūnau mano, yra tokia baisi liga, kuri prasideda nuo besaikio alkoholio vartojimo, rūkymo, palaido gyvenimo būdo,
Skaityti Toliau ...

Anekdotai Kunigai

Kunigas… Nemanau, kad rasite kada geresnį žmogų už savo vyrą. Ji pasakė… Gal būt. Bet aš ieškosiu ir tikrinsiu, tikrinsiu, tikrinsiu!…

Anekdotai Kunigai Moterys

Mozė nusileidžia nuo Sinajaus kalno pas savo išrinktąją tautą ir visus sušaukęs paskelbia: – Ką tik kalbėjausi su Dievu. Turiu dvi naujienas – gerą ir blogą. Nuo kurios pradėti? – Sakyk gerą! – šaukia minia. – Nusiderėjau iki dešimties įsakymų, – sako Mozė. – O kokia bloga? – „Negeisk svetimo turto“ vis tiek liko.

Anekdotai Kunigai

Draugai

  • Laikrodžiai
  • WatchShop.LT