Vieną šaltą žiemos sekmadienio rytą miesto klebonas ėjo į bažnyčią ir pastebėjo, kad ant šaligatvio guli negyvas asilas. Jis nusprendė nueiti pas miestelio merą ir paprašyti, kad jis visa tai sutvarkytų. Nuėjęs pas merą paprašė, kad jis pasirūpintų kritusiu gyvūnu. Tačiau miestelio meras buvo labai grubus, nemandagus ir nedraugiškas žmogus. Jis atkirto kunigui: – Kodėl tu trukdai mane sekmadienio rytą? Šiandien poilsio diena. Argi ne kunigų darbas laidoti mirusius? Kunigas
Skaityti Toliau ...

Anekdotai Darbas Kunigai

Kunigėli, noriu su vyru išsiskirti… – O kam tada tekėjai? Tai durnė buvau ir tekėjau. Na matai dukra jis tave tokią durną į žmonas paėmė, tai verta pagarbos…

Anekdotai Darbas Kunigai Žmonos

Kunigas, popas ir rabinas nutarė išsimaudyti ežere, nusimetė drabužius ir nuogi sušoko į vandenį. Į pakrantę prisirinko žmonių o šventi tėvai baigia sušalti, pirmas  kunigas užsidengė rankomis iš priekio ir iš galo savo nuogumą pasiemė rubus ir į krūmus, tą patį pakartojo ir popas, o rabinas rankomis užsidengė veidą ir išlėkė į krantą pasiemė rūbus ir dingo krūmuose. Kunigas su popu – kaip tu taip? Rabinas: – nežinau kaip pas
Skaityti Toliau ...

Anekdotai Kunigai

Ateina vienuolė pas kunigą ir sako: -Šventasis tėve, mane vienas piderastas išprievartavo. -Nu-u-u… Kaip taip galima? Negalima taip kalbėt, negražu. Ir negali jis būt piderastas, jeigu jis tave išprievartavo. – Ne, šventasis tėve! Garbės žodis! -Na, gerai, pasakok, kaip tai buvo. – Einu aš gatve ir staiga… prieina prie mane kažkas ir bučiuoja tiesiai į lūpas. -Kaip bučiuoja? Štai taip? – klausia kunigas ir bučiuoja jai į lūpas. -Taip, taip. Būtent!
Skaityti Toliau ...

Absurdas Anekdotai Kunigai

Traukinyje viename kupė važiuoja vienuolė ir prostitutė. Prostitutė pasipuošusi gražia raudona suknele, užsidėjusi auksinę grandinėlę su kryžiuku ir apsiavusi raudonais odiniais bateliais. Vienuolė susižavėjusi klausia kiek visą tai kainuoja? Na suknelė viena meilės naktis, grandinėlė -dvi meilės naktys, o bateliai trys meilės naktys. Grįžusi į vienuolyną vienuolė užsidarė savo celėje nusiraminti, pasimelsti ir čia staiga kažkas pas ją beldžiasi. Vienuolė iš nuoskaudos – eikite iš čia šventas tėve su savo
Skaityti Toliau ...

Anekdotai Kunigai Moterys

Šventas tėve, kodėl pas Jėzų buvo medinis kryžius, o jūs ant kaklo nešiojate auksinį ir dar papuoštą deimantais? Sūnau mano kiekvienas gyvenime mes nešame savo kryžių .

Anekdotai Darbas Kunigai

Vestuvėse kunigėlis paėmė ant drąsos:
– Ar sutinkate imti į žmonas šią moterį?
– Ne.
– O šią?

Anekdotai Kunigai

Jojo vienuolis su vienuole ant kupranugario per dykumą, tik ėmė kupranugaris ir nugaišo. Dykuma, saulė, beprotiškas karštis, vienuolis ir sako vienuolei,-įsivaizduokim, kad mes esame rojuje ir išsirenkime nuogai. Išsirengė, vienuolė žiūri į vienuolį ir klausia, o kas pas tave tarp kojų kabaroja. Tai dievo dovana, jei aš savo daigtą įkišiu tau tarp kojų , užgims nauja givybė. Tai greičiau kišk tą daigtą kupranugariui ir greičiau jojam.

Anekdotai Kunigai Moterys Vyrai
Anekdotai Kunigai
Anekdotai Kunigai Vaikai