Autobuse akla bobutė sako berniukui: -Mergaite, išmušk talonėlį. Berniukas atsisuka ir piktai sako: -Atsiprašau, bet aš ne mergaitė! Bobulė nueidama: -Va „paleistuvė“, rado kuo girtis…

Anekdotai Moterys Vaikai

Brangusis aš šiandieną be’ triūsikų’. Na užteks vis apie tą patį brangioji, va darbą susirasiu visko turėsi.

Anekdotai Moterys Vyrai Žmonos

Jeigu pas jus kreivos kojos nešiokite didesnę dekolte. Kristian Dior

Anekdotai Moterys

Taip jau nutiko, kad lėktuve kaimynystėje atsisėdo blondinė ir advokatas. Laiko daug, advokatas sugalvojo pasišaipyti iš blondinės. Pasiūlė jai žaisti atsakant į klausimus. Jei blondinė neatsako ji duoda advokatui  5 $, jei advokatas neatsako duoda blondinei 500$. Pirmas klausia advokatas: koks atstumas nuo žemės iki mėnulio. Blondinė tylėdama paduoda 5$. Toliau klausia blondinė: kas į kalną užlipa ant trijų, o nulipa ant keturių? Visą valandą advokatas galvojo, neiškentęs paduoda 500$
Skaityti Toliau ...

Anekdotai Moterys

Jeigu moteris lengvai sutiko ateiti pas Jus į namus, tai dar nereiškia , kad ji lengvai sutiks iš jų išeiti.

Anekdotai Moterys

Metų pabaiga. Vyras susiruošė nešti deklaraciją į mokesčių inspekcija. Rengiasi ir galvoja,  gražiai apsirengsiu galvos , kad daug pinigų turiu. Prastai apsirengsiu galvos, kad slepiu pajamas. Todėl nutarė žmonos pasiklausti. Žmona sako aš tau pasakysiu, kaip mano mama.  Kai per pirmą povestuvinę naktį aš nežinojau  medvilninius ar šilkinius naktinius vilktis,  mama pasakė, kokius besivilksi dukrele visvien  iškruš.

Anekdotai Moterys Vyrai Žmonos