Anekdotai Vyrai Žmonos
Absurdas Anekdotai Gyvūnai
Anekdotai Vyrai
Anekdotai Darbas Darbas Paveikslėliai
Anekdotai Darbas Darbas Paveikslėliai

Aš tau aiškiai pasakiau, būsiu po 10 minučių ir nėra reikalo čia kas pusę valandos skambinėti!!!

Absurdas Anekdotai Moterys Vyrai

Brangusis, daktaras rekomendavo važiuoti pailsėti į Bahamus ar Maldyvus, tai brangusis kur mes važiuosim? – Pas kitą daktarą…

Anekdotai Daktarai Vyrai Žmonos

Vincas KudirkaLaisvos valandos Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos? Sekimas 1 Kristus, MokslasAnuomet, kada Kristus ant žemės keliavo, Platindamas tarp svieto šventą mokslą savo, Sykiu su mokintiniais, kaip Raštas mums sako, Į Lietuvos miestelį taipogi nukako. 5 Tada žydai surinko savųjų daugybę Ir taikėsi patrempti[1] mus Kristaus didybe. Apsvarstė ir ištarė rodą[2] paskutinę, Užslėpė vieną Žydą, apvertė statinę. Tad, iš kuopos išlindęs, tarė Kristui rabins, 10 Tikėdams, kad jo garbę išsyk nugalabys: — GudrybėGirdėjom, tu
Skaityti Toliau ...

Aktualijos Anekdotai Faktai

Iš Anglijos mokslininkų kongreso „Dabar mūsų žemėje beveik  7 miliardai žmonių ir čia neskaitant atvažiavusių“

Absurdas Anekdotai Darbas
Anekdotai Daktarai