Trys pelės bare giriasi kuri kietesnė: – Aš valgau žiurkių nuodus,- sako pirmoji. – Čia tai dar nieko. Aš valgau sūrį nuo pelėkautų,- sako antroji. O trečioji pelė atsistoja ir ruošiasi eiti. Kitos dvi klausia: – Kur eini? – Ai, namo katino dulkinti.

Anekdotai

Draugas draugui: – Kaip man skauda dantį… – Bet tu neik pas tuos dantistus tu nueik į galežinkelio stotį pririšk dantį siūlu prie traukinio ir tau ištrauks nemokamai. Po kelių dienų: – Nu kaip, ištraukė dantį? – Ne šešis vagonus nutraukiau, o dantis mašinistas išmušė…

Anekdotai

Pas stomatologą atėjo moteris. Sėdasi į kėdę ir stomatologas apžiūrinėja dantis… Kai suskambo moters mobilusis nekreipiama dėmesio. Kai telefonas suskamba 5-tą kartą, gydytojas neištveria, pakelia ragelį rėkdamas: – Alio! – Alio!? – Tu kas? – Vyras… – Aš tuoj baigsiu, ji išspjaus ir perskambins…

Anekdotai

Laiko vyras savo uošvę virš bedugnės ir pasakoja: – Mano senelis uošvę pakorė, mano tėvas uošvę nušovė, na o aš būsiu geras – aš tave paleisiu…

Anekdotai

Gegužės pabaiga. Per paskutine klasės valandėlę mokytoja klausia: – Na, vaikai, kas jums buvo sunkiausia 7-oje klasėje? – Paaiškinti pardavėjai, kam mes perkam degtinę…

Anekdotai Vaikai

Stovi vidury miško kelmas, o ant to kelmo ežiukas, užsilipęs rėkia visa gerkle: – Visi vilkai p***rastai! Visi vilkai p***rastai! Eina pro šalį meška, sustoja ir pradeda jį auklėti: – Ežiuk, kaip gi tu kalbi, argi taip gražu? Dar pienas nuo lūpų nenudžiūvęs, o tu taip šneki! – Čia ne pienas! Visi vilkai p***rastai! Visi vilkai p***rastai!

Anekdotai

Ateina kaimynė pas Marytę. Ir sako: – Maryte, paskolink kočėlą. – Negaliu pati vyro laukiu…

Anekdotai

Petriukas, per pamoką nupiešė musę ant suolo krašto. Mokytoja, prieina prie Petriuko suolo, ir pradeda daužyti musę su knyga. Pagaliau Petriukas neiškentęs taria: – Mokytoja, čia gi ne tikra musė, – aš ja nupiešiau! – Petriuk, neįtikėtina, atrodo kaip tikra.. – Čia tai niekis, – sako Petriukas, – kai aš namie ant sienos nupiešiau nuogą moterį, – Tėvas vos b**io nenusilaužė..

Anekdotai

Atėjo į mokyklą Petriukas visai baltas. Mokytoja jo klausia: – Kodėl tu toks baltas, gal sergi? – Ne, tiesiog mama mane šiandien nuprausė…

Anekdotai

Eina zuikis į kiną ir sutinka vilką. Šis sako; -Kur eini? -Į kiną, – atsako zuikis. -Veskis ir mane, – prašo vilkas. -Gerai, tik jei norėsi keiktis, vietoj keiksmažodžių vartok gėlių pavadinimus. Nueina zuikis su vilku į kiną. Žiūri vilkas, kad jo vietoj kiaulė sėdi. Vilkas jai sako: -Ei, kiaule, tulpinkis iš čia, nes tuoj kai užrožinsiu gvaizdikais pražydėsi!

Anekdotai