Žmona lovoje: Užknisai tu su tuo seksu, aš tau guminę moterį nupirksiu… Guminė per tiek metų atsibodo, padovanotum bent vienai nakčiai gyvą…

Anekdotai Vyrai Žmonos

Gene, Gene, tu žinai , kad tavo vyras meilužę įsitaisė? Matai Brone, mes gyvename jau labai neblogai, galime tai sau leisti…

Anekdotai Moterys

Amerikiečių geologai virš didelių Amerikos naftos telkinių atrado kažkokią neaiškią Arabijos valstybėlę

Absurdas Anekdotai

Brangusis , aš čia pagalvojau… -Sustok palauk, užtektinai prigazdinai, pabaigsi sakyti rytoj

Anekdotai Vyrai Žmonos

Vyras žmonai: – Aš tave žadėjau mylėti amžinai, bet tai nereiškia , kad be pertraukų

Anekdotai Vyrai
Anekdotai Moterys

Prie laiptinės susitinka du žydeliai. Izia sako: -žinai Abramai, vakar mačiau kaip chuliganai nuvilko tau kailinius. Tai ko nepriėjai? Ai pagalvojau, kam jiems dveji kailiniai?

Anekdotai Vyrai

Aš tave myliu… Gerbiu tavo pasirinkimą

Absurdas Anekdotai
Anekdotai Gyvūnai
Anekdotai Darbas