Policininkai klausia Petriuko, ar tavo tėvelis verda samagoną? -Ne, jis geria žalią

Absurdas Anekdotai Vaikai

Kai Petriuką paliko ketvirtus metus devintoje klasėje direktorius nusisamdė asmens apsaugą

Anekdotai Vaikai

Petriuk, ką tu norėtum dirbti ateityje? Aš norėjau pratesti šeimos biznį, bet prakeikti policininkai konfiskavo senelio samagono aparatą…

Anekdotai Darbas Vaikai

Motina klausia Petriuko: -Petriuk, kam tu per google map apžiūrinėji gatves? Nieko tu mama nesupranti, aš čia vaikštinėju po lauką

Anekdotai Vaikai

Niekas taip nepapuoš jūsų būsto kaip mažylis su flamasteriu

Anekdotai Vaikai

Šeima pietauja, o šešiametis Petriukas tik kalba ir kalba. Tėvas norėdamas pamokyti Petriuką, -kai aš valgau esu kurčias ir nebylus. Petriukas  pažiūrėjęs į tėvą -o aš tai normalus.

Anekdotai Vaikai

Vaikų darželis, pietų metas , auklėtoja : Petriuk nesisukinėk, geriau pasakyk, kuo būsi užaugęs? -Milionieriumi. O ar tau pavyks? Na žinoma, tuoj pabaigsiu žirnių sriubą ir pradėsiu gaminti dujas…

Anekdotai Vaikai

Sūnelį, -mes su tėčiu seniai norime paklausti, iš kur tu toks atsiradai?

Absurdas Anekdotai Vaikai Vyrai Žmonos
Anekdotai Vaikai

Mamyte -žiūrėk kai duodu sausainį šuniukui jo uodegytė pakyla į viršų. Dukrele , palik sausainių ir tėveliui…

Anekdotai Vaikai Žmonos