Šventės metu prie šventinio stalo šeimininkas aptarnauja svečius įpildamas pageidaujamus gėrimus, sustoja prie svečio ir klausia, ką geria jūsų žmona? Ką geria, ką ji gali gerti? šiaip ji geria tik mano kraują

Anekdotai Vyrai Žmonos

Aš buvau visiška durnė, kad už tavęs ištekėjau, -gryna tiesa, bet aš buvau tiek tavimi sužavėtas, kad to nepastebėjau

Anekdotai Vyrai Žmonos

Mirš­ta vyras, o po poros mėne­sių – ir žmo­na. Susi­tin­ka jie abu ana­me pasau­ly­je. – Mie­la­sis, kaip aš džiau­giuo­si tave maty­da­ma! Mes ir vėl galė­si­me būti kar­tu! – puo­la džiaug­tis žmo­na. – Na, jau ne, bran­gio­ji. Buvo aiš­kiai pasa­ky­ta: kol mir­tis mus išskirs.

Absurdas Anekdotai Vyrai Žmonos
Anekdotai Vyrai Žmonos

Išėjo vyras iš kalėjimo, kur atsėdėjo už dvigubą žmogžudystę. Važiuoja namo traukiniu. Užeina į savo kupe, o ten trys gruzinai. Du sėdi už stalo, o trečias guli ant antro aukšto gulto. Gruzinai kviečia vyrą prie stalo, tas su džiaugsmu sutinka. Sėdi jie, vaišinasi, kalbasi. Išeina gruzinai parūkyti, vyras lieka kupe. Staiga traukinys stabdo, gulintysis krenta ir trenkiasi galva į stalą. Vyras puola prie jo, tikrina pulsą, – negyvas… Jis siaube…
Skaityti Toliau ...

Absurdas Anekdotai Vyrai
Vyrai
Anekdotai Animuotas Moterys Paveikslėliai Vyrai

„Vidurnaktis. Žmona-„…kaip aš noriu vyro“-„Na brangioji, kur aš tau trečią valandą nakties jį rasiu?“

Anekdotai Vyrai Žmonos

Mano žmona labai myli gyvūnus, ypač šunis ir kates. -O mano tai vegetarė

Anekdotai Vyrai Žmonos

Brangusis, – aš taip pat atsiradau iš beždžionės? Nusiramink, ne, – tu atsiradai iš arklio

Anekdotai Vyrai Žmonos

Draugai

  • Laikrodžiai
  • WatchShop.LT