Posakyje „Brangus drauge“ yra daug tiesos, dažniausiai draugystė atseina labai brangiai…

Mintys
Mintys

Nepaverskime savo gyvenimo knygos į skundų knygą…

Mintys
Mintys
Mintys
Mintys

Dažniausiai žmonės neapkenčia kitų vien todėl,kad jiems nepavyko sugadinti jų gyvenimo…

Mintys
Mintys
Mintys
Mintys