Posakyje „Brangus drauge“ yra daug tiesos, dažniausiai draugystė atseina labai brangiai…

Mintys