į degalinę, kraupiai barškėdama, įlekia mokomoji mašina. Už vairo sėdi moteris. Prie jos prieina tarnautojas: – Ponia, jei pilsite degalus, reiktų išjungti variklį… – Aš jau išjungiau. – Bet aš girdžiu, kad variklis dirba? – Čia ne variklis. Čia instruktorius dreba!

Anekdotai

kalbasi du bičiuliai. – Įsigijau šunį, bet pasirodė esąs melagis, – sako vienas. – Bet juk šunys nemeluoja. – Kurgi ne! Tuojau tau įrodysiu. Reksai, eikš čionai. Pasakyk, kaip kniaukia katė? – Au, au! – loja šuo. – Matai, kaip meluoja.

Anekdotai

Prie upės kranto sėdi du narkomanai 😀 Prieina policininkas ir klausia: -Ar nematėte upe praplaukiančio lavono? -Nematėme,-atsako tie du. Po kelių minučių lavonas plaukia. Vienas iš jų sako: -Nebijok,mes tavęs neišduosim =D

Anekdotai

Ateina ežiukas į vaistinę ir sako pardavėjai: – Man 20 prezervatyvų! Pardavėja: – Kiek?? Ar aš gerai išgirdau ?? Dvidešimt ?? Ežiukas: – Nu jo… O vaistinės kampe sėdi dvi voveraitės ir juokiasi. Ežiukas atsisuka į jas, įdėmiai pažiūri ir lėtai sako pardavėjai: – Dvidešimt du…

Anekdotai

Du krokodilai kalbasi: – Na, kaip medžioklė? – Puikiai. Šiandien du negrus suvalgiau. O kaip tau? – O man dar geriau – surijau rusų turistą! – Meluoji. Papūsk!

Anekdotai

Mokykloje. Mokytoja klausia vaikų- kas yra protingesnis šuo ar žmogus? Tyla. Petriukas atsako: -Aš manau, kad šuo. -Kodėl?- klausia mokytoja. -Todėl, kai aš pasakoju įvairias istorijas savo šuniukui jis mane puikiai supranta, o kai jis man nori kažką pasakyti aš nieko nesuprantu.

Anekdotai

Eina zuikis takeliu ir žiūri vilkas įkritęs į labai gilią duobę. Zuikis: – O vilke tau taip ir reikia sėdėk čia. Kita Diena… zuikis: – O vilke sėdėk čia sėdėk… Dar kitą diena eina zuikis įkrenta į tą pačią duobę ir vilkas klausia: – Na ką zuiki dabar pasakysi? Zuikis: – Nepatikėsi vilke, atsiprašyti atėjau.

Anekdotai

Susitinka du narkomanai ir vienas sako: – Vakar žiūrėjau tokią laidą, kur sakė, kad narkomanai per narkotikus nepamato viso gamtos grožio. ar tai tiesa? Kitas narkomanas sako: – Aišku, kad ne. Šiandien atsikeliu ryte, pasižiūriu pro langą ir matau, kaip paukščiukai šviečia, saulytė čiulba..

Anekdotai

Petriukas varto receptu knygą. Po kiek laiko sako mamai: -Bloga knyga… -Kodėl? -Čia viskas prasideda žodžiais :,,Paimkite švarų indą…“

Anekdotai

Anatomijos egzaminas. Studentas piešia žmogaus kūną… Pradeda dėstyti, kas ir kaip. Staiga profesorius jį pertraukia: – Jaunuoli, manau, kad jūsų piešinyje trūksta vienos detalės… – Kokios? – Žinote… Na, kai jūs vaikštote su gražia mergina… Jūs pajuntate kažką… Suprantate, apie ką aš kalbu? – Taip… Studentas greitai pataiso piešinį ir atsisuka į profesorių. Tas pažiūri į pataisymus ir taria: – Na, kai aš buvau jaunas ir eidavau pasivaikščioti su mergina,
Skaityti Toliau ...

Anekdotai