Stovi prostitutės prie kampo,ateina bobutė ir klausia: – Ko čia laukiat? Prostitutės atsako: – Saldainiukų.. Bobutė atšauna: – Tai ir aš palauksiu… Atvažiuoja policija,įsisodina tas blondines,ir ta močiutę. Vienas policininkas ir sako: – Kad jos,tai jos.. Aš suprantu.. Bet kad jus,močiute,tokio amžiaus?.. Bobutė atšauna: – Supranti vaikeli,įkast,neįkandu,bet pačiulpt,pačiulpiu..

Anekdotai

Uošvė žentui: – Žinai, brangusis, sukis kaip nori, bet noriu, kad mane palaidotum Kremliaus sienoje. Kita dieną žentas: – Štai, brangi uošve, sukis kaip nori, bet laidotuves šiandien antrą nulis nulis.

Anekdotai

Trys ūkininkai kalbasi. Pirmas sako: -Aš tokį didelį obuolį užauginau, kad net padėjau ant kėdės ir kėdė sulūžo! Kitas sako: -Aš labai didelį užauginau, kad net padėjau ant stalo, o jis sulūžo. Sako paskutinis: -Aš tokį obuolį užauginau. Padėjau jį į vežima. Kiti ūkininkai jį pertraukia: -Ir sulūžo???? -Ne, išlindo didelis kirminas ir arklį prarijo!

Anekdotai

Teisia gruziną už žmogžudystę. Teisėjas: – Gogi, tai už ką gi reikėjo žmogų nužudyti? – Aš jį nužudžiau ne už tai, kad jis dvi dienas po mano langais šmirinėjo (turistas bl…). Ir ne už tai, kad jis į 9 aukštą užsliuogė (alpinistas bl…). – Ir ne už tai, kad jis visus stikliukus barelyje perdėliojo (šachmatininkas bl…). Ir netgi ne už tai, kad jis su mano žmona permiegojo (pleibojus bl…), o
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Grįžta girtas vyras į namus,o jo žmona atstačiusi užpakaliuką plauna grindis, praeidamas sako jai: – Patrauk savo kombainą… Vakare guli abu lovoj, o vyras tuo tarpu meilikauja, glamonėja, o žmona pasako jam: – Dėl vienos varpos kombaino nekursiu…

Anekdotai

-Ką veiki? -Kėdę uošvei meistrauju! -Daug dar liko? -Ne. Tik elektros darbai.

Anekdotai

Ateina negras į darbo biržą ir klausia: – Ar yra darbas juodaodžiui? – Aišku, uždarbis 10 tūkst., tarnybinė mašina, telefonas, ir t.t. – Jūs juokaujat?! – nustemba juodaodis. – Jūs pirmas pradėjot…

Anekdotai Darbas

Pareina mama iš darbo ir iškart prie jos pribėga dukra ir sako: – Mama, mama, šiandien tėtis parsivedė nepažįstamą tetą į namus, numovė jai kelnes, paguldė ant lovos, praskėtė kojas ir… – Palauk, palauk, dukrele, grįš tėtis ir tada papasakosi. Na, grįžo tėvas namo, sėdi krėsle, o motina ir atveda dukrą pas tėvą, ir sako: – Na, dukrele, ką norėjai man papasakot? – Na tai va, grįžo šiandien tėtis ir
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Parduotuvėje vyriškis nedrąsiai užkalbina nepažįstamą moterį: – Atsiprašau, kad užduosiu tokį keistą klausimą… Sakykite, į kokį parduotuvės skyrių jūs eitumėte, jei turėtumėte 1000 dolerių? – Žinoma kad į kosmetikos! – Ačiū jums! Bėgu ieškoti žmonos!

Anekdotai

Guli blondinė ligoninėje. Ateina daktaras ir sako: -Prašyčiau nusirengti apžiūrėjimui -Ką tik mane apžiūrėjo kitas daktaras sakė aš puikios formos! -Na dėl to aš čia ir atėjau pasižiūrėti ^.^

Anekdotai