Parduotuvėje vyriškis nedrąsiai užkalbina nepažįstamą moterį: – Atsiprašau, kad užduosiu tokį keistą klausimą… Sakykite, į kokį parduotuvės skyrių jūs eitumėte, jei turėtumėte 1000 dolerių? – Žinoma kad į kosmetikos! – Ačiū jums! Bėgu ieškoti žmonos!

Anekdotai

Guli blondinė ligoninėje. Ateina daktaras ir sako: -Prašyčiau nusirengti apžiūrėjimui -Ką tik mane apžiūrėjo kitas daktaras sakė aš puikios formos! -Na dėl to aš čia ir atėjau pasižiūrėti ^.^

Anekdotai

Visa pamoką Petriukas traškina tušinuką.Mokytoja neiškentusi: – Petriuk,kas yra ? Kodėl tą tušinuką taip traškini,ar nerviniesi dėl ko nors? Ar namie kas atsitiko ? Ar kas neaišku ? – Taip , tamsta mokytoja, norėjau jūsų paklausti : štai traškinu traškinu tą tušinuką,o vis tiek mažų tušinukų neatsiranda… Mokytoja supyko ir nuvedė Petriuką pas direktorių pasiaiškinti.Direktorius išklausė Petriuką ir sako: – Argi nematai,Petriuk , kad spiralė įdėta ?

Anekdotai

Pareina namo Petriukas, atidaro duris ir žiūri stovi mama susiraukusi,tėtis su diržu rankoj: -Kiek šiandien gavai iš matematikos?!-šaukia tėvas. -Nesakysiu,-sumurma Petriukas. -O kur tavo pažymių knygelė?! Petriukas lėtai išsitraukia knygelę,tėvai žiūri-10.Mama ir tėtis apalpo.Petriukas pažiūri į juos gulinčius ir taria sau: -Taip ir maniau, kad nereikia tėvams rodyti pažymių knygelės…

Anekdotai

Vyras sako savo žmonai: – Kodėl tu niekada nedejuoji kada mes mylimės? – O reikia? – klausia žmona, – Na aš galiu, tu tik pasakyk kada. Mylisi… Žmona klausia: – Ar jau dejuoti? – Dar ne, – atsako vyras. – Ar jau? – Na dabar dejuok! – Na ir gyvenimėlis… Kaimynė su nauja mašina važiuoja, o aš vis su ta pačia gelda… Kailiniai baigia nuplikti, jau nekalbant apie batus praėjusio
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Blondinė gražiu nauju “mersu” važiuoja per raudoną šviesą ir žinoma, į jos mašiną įsirėžia “zapukas”. Blondinė išlipa iš savo mašinos ir, išsproginusi akis, taškydamasi seilėmis bei kitaip rodydama įniršį, eina prie “zapuko”. O iš “zapuko” išlipa senyvas dėdulė, kuris, blondinei dar nieko nespėjus pasakyti, liūdnai klausia: – Panele, o jūs bent vairavimo egzamine esate buvusi? – Taip, – užrėkia blondinė, – ir skirtingai nuo tavęs, daugybę kartų, ožy!!!

Anekdotai

užkamavo studentą tarakonai. draugas pataria kaip jų atsikratyt: – kai pareisi namo, garsiai sakyk:“Viskas, nėra maisto“. Studentas taip ir padarė. Atsigulė miegoti ir staiga vidury nakties girdi šnabždant: – Kelkis, šeimininke, mes tau valgyt atnešėm.

Anekdotai

Ateina vaikinukas į bažnyčią išpažinties ir klausia klebono: – aš miegojau vienoj lovoj su mergina, bet mes nieko nedarėm, ar tai nuodemė? Klebonas sako: – Negerai, vaikeli, padarei, negerai…Eik atgailauti-savalgyk šieno kupetą! sutriko vaikinukas: – Bet juk aš – ne arklys! – tu tikrai ne arklys! Asilas tu, vaikeli, asilas…

Anekdotai

Kaip galima užimti ilgam laikui blondinę: paimti popieriaus lapą ir ant abiejų pusių užrašyti žiūrėti kitoje pusėje.

Anekdotai

Skambutis į duris. Vyras atidaro – ten uošvė. – O! Laba diena, mama. Ar ilgam atvykot? – Na, kol neatsibosiu… – Tai ką, net arbatos neišgersit?

Anekdotai

Draugai

  • Laikrodžiai
  • WatchShop.LT