Blondinė atėjo pas ginekologą. Nusirengė, praskėtė kojas. Gydytojas sako: – Aukščiau! Mergina pakėlė kojas aukščiau. Gydytojas sako: – Aukščiau! Mergina pakėlė dar aukščiau. Gydytojas jau rėkia: – Aukščiau!!! Mergina: – Na kur jau čia dar aukščiau? Nebegaliu daugiau! Gydytojas: – Ginekologo kabinetas aukštu aukščiau! Čia kirpykla!

Anekdotai

Atbėga rėkdamas Petriukas pas mamą: -Mama, mama tėtis ruošiasi pro langą šokti. -Na ir kvailys. Aš jam gi ragus įstačiau, o ne sparnus.

Anekdotai

Žmona sako vyrui: – Nueik į parduotuvę. Vyras ruošiasi eiti, žmona vėl sako: -Nu jau eini į lauką tai ir šiukšles išnešk, dar ir šunį pavedžiok. Vyras neiškentęs sako: – Tai dar šluotą į subinę įkišk, eidamas laiptus nušluosiu…

Anekdotai

Važiuoja du narkomanai su mašina. vienas staiga rėkia: – Stabdyk durniau, šuniuką pervažiuosi! Stabdyk! Bac pervažiavo. Važiuoja toliau. Tas vėl rėkia: – Stabdyk, kačiukas ant kelio! Stabdyk, kačiuką suvažinėsi!! Bac ir kačiuką pervažiavo. Važiuoja toliau. Vėl: – Stabdyk, bobutėėėė!!! stabd…. asile kodėl nestabdei, vargšę bobutę pervažiavai?! Tas atsisuka į jį ir sako: – Klausyk, pats vairuoji, pats ir stabdyk.

Anekdotai

– Daktare, sakykit, man gripas? – Taip. – Kiaulių? – Taip, kiaulių, nes tik kiaulė galėjo kviesti greitąją 4 ryto, turėdamas temperatūros 36,7…

Anekdotai

Ateina pirmadienį Petriukas į mokykla.Mokytoja klausia: -kodėl penktadienį nebuvai mokykloje? -Senelis mirė. -O kaip mirė -Na,namie kilo gaisras,mes visi jauni išbėgome į lauka,o senelis senas ir nespėjo, pasiliko namie. -Tai sudegė? -Ne,iššoko pro langą. -Tai užsimušė? -Ne,gaisrininkai spėjo batutą ištemti,tai jis atšoko, ir vėl pro langą namo įskrido. -Tai sudegė? -Ne, tai vėl pro langą iššoko. -O tai kaip mirė? Tai iššoka pro langą, atsitrenkia į batutą ir vėl į
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Pavasaris. Upė. Ant ledo čiužinėja mažas berniukas. Staiga ledas įlūžta ir berniukas ima skęsti. Tai pamatęs, Petriukas drąsiai šoka į vandenį ir ištraukia draugą. Kitą dieną per pamokas mokytoja pasakoja klasei: – Mūsų Petriukas – tikras didvyris. Jis ištraukė iš eketės skęstantį draugą! – Kokį dar draugą! – pasipiktina Petriukas, – tiesiog aš tam durniui paskolinau pačiūžas…

Anekdotai

Buto šeimininkas klausia svečio: -Nori išgirsti kalbantį laikrodį? -Noriu Šeimininkas paima plytą ir daužo į sieną. Balsas už sienos: -Dieve mano!Trečia valanda nakties!

Anekdotai

Vilkas su kiškiu važiuoja traukiniu. Kiškis guli pirmame aukšte, vilkas antrame.Staiga tik bumbt – pasigirsta trenksmas. -Kas ten nukrito? – teiraujasi kiškis. -Mano marškinėliai, – sušvogšdžia vilkas. -O ko taip garsiai? -Nusivilkti nespėjau.

Anekdotai

Blondinė mokosi vairuoti.Tik įlipa į automobilį, instruktorius sako: -Jūs neišlaikėte. Blondinė: – Bet aš tik ką tik įlipau. Instruktorius: – Jūs atsisėdote ant galinės sedynės

Anekdotai

Draugai

  • Laikrodžiai
  • WatchShop.LT