Tėvas klausia Petriuką: – Ką šiandien veikėte mokykloje? – Per chemiją studijavome sprogstamąsias medžiagas. – O ką rytoj veiksite mokykloje? – Kokioje mokykloje, tėveli.

Anekdotai

Mokytojas: – Vaikai, atsistokite, kas save laikote kvailais! Po kelių minučių atsistoja Petriukas. Mokytojas: – Petriuk, tai tu galvoji, kad esi kvailas? – Ne… Bet nepatogu, kai jūs vienas stovite…

Anekdotai

Išėjo kartą čiukčia ir rusas medžioti. Ėjo ėjo ir surado urvą. Didelį tokį… Čiukčia paėmė akmenį ir metė į vidų. Iš urvo pasigirdo urzgimas, ir po sekundės į lauką išlekė įniršęs lokys. Čiukčia iškarto puolė bėgti. Rusas puolė bėgti paskui čiukčia. O paskui juos abudu puolė bėgti įsiutęs lokys. Bėgo jie bėgo, pavargo jau kažkiek, ir staiga rusui šovė į galvą mintis: „Taigi jis turi šautuvą !!! Jis gi gali
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

į degalinę, kraupiai barškėdama, įlekia mokomoji mašina. Už vairo sėdi moteris. Prie jos prieina tarnautojas: – Ponia, jei pilsite degalus, reiktų išjungti variklį… – Aš jau išjungiau. – Bet aš girdžiu, kad variklis dirba? – Čia ne variklis. Čia instruktorius dreba!

Anekdotai

kalbasi du bičiuliai. – Įsigijau šunį, bet pasirodė esąs melagis, – sako vienas. – Bet juk šunys nemeluoja. – Kurgi ne! Tuojau tau įrodysiu. Reksai, eikš čionai. Pasakyk, kaip kniaukia katė? – Au, au! – loja šuo. – Matai, kaip meluoja.

Anekdotai

Prie upės kranto sėdi du narkomanai 😀 Prieina policininkas ir klausia: -Ar nematėte upe praplaukiančio lavono? -Nematėme,-atsako tie du. Po kelių minučių lavonas plaukia. Vienas iš jų sako: -Nebijok,mes tavęs neišduosim =D

Anekdotai

Ateina ežiukas į vaistinę ir sako pardavėjai: – Man 20 prezervatyvų! Pardavėja: – Kiek?? Ar aš gerai išgirdau ?? Dvidešimt ?? Ežiukas: – Nu jo… O vaistinės kampe sėdi dvi voveraitės ir juokiasi. Ežiukas atsisuka į jas, įdėmiai pažiūri ir lėtai sako pardavėjai: – Dvidešimt du…

Anekdotai

Du krokodilai kalbasi: – Na, kaip medžioklė? – Puikiai. Šiandien du negrus suvalgiau. O kaip tau? – O man dar geriau – surijau rusų turistą! – Meluoji. Papūsk!

Anekdotai

Mokykloje. Mokytoja klausia vaikų- kas yra protingesnis šuo ar žmogus? Tyla. Petriukas atsako: -Aš manau, kad šuo. -Kodėl?- klausia mokytoja. -Todėl, kai aš pasakoju įvairias istorijas savo šuniukui jis mane puikiai supranta, o kai jis man nori kažką pasakyti aš nieko nesuprantu.

Anekdotai

Eina zuikis takeliu ir žiūri vilkas įkritęs į labai gilią duobę. Zuikis: – O vilke tau taip ir reikia sėdėk čia. Kita Diena… zuikis: – O vilke sėdėk čia sėdėk… Dar kitą diena eina zuikis įkrenta į tą pačią duobę ir vilkas klausia: – Na ką zuiki dabar pasakysi? Zuikis: – Nepatikėsi vilke, atsiprašyti atėjau.

Anekdotai