užkamavo studentą tarakonai. draugas pataria kaip jų atsikratyt: – kai pareisi namo, garsiai sakyk:“Viskas, nėra maisto“. Studentas taip ir padarė. Atsigulė miegoti ir staiga vidury nakties girdi šnabždant: – Kelkis, šeimininke, mes tau valgyt atnešėm.

Anekdotai

Ateina vaikinukas į bažnyčią išpažinties ir klausia klebono: – aš miegojau vienoj lovoj su mergina, bet mes nieko nedarėm, ar tai nuodemė? Klebonas sako: – Negerai, vaikeli, padarei, negerai…Eik atgailauti-savalgyk šieno kupetą! sutriko vaikinukas: – Bet juk aš – ne arklys! – tu tikrai ne arklys! Asilas tu, vaikeli, asilas…

Anekdotai

Kaip galima užimti ilgam laikui blondinę: paimti popieriaus lapą ir ant abiejų pusių užrašyti žiūrėti kitoje pusėje.

Anekdotai

Skambutis į duris. Vyras atidaro – ten uošvė. – O! Laba diena, mama. Ar ilgam atvykot? – Na, kol neatsibosiu… – Tai ką, net arbatos neišgersit?

Anekdotai

Eina jaunos vienuolės į prūdą maudytis ir pamato ten besimaudantį nuogą kunigą. Pirma kartą pamačiusios nuoga vyrą jos ir klausia: – O kas čia? (rodo į pasidižiavimą) – Čia, merginos yra nuodėmių atleidėjas….-atsako kunigas. Kaip ir priklauso, joms atleido nuodėmes…. Vienuolės laimingos eina atgal i vienuolyną ir susitinka seną vienuolę. Toji ir klausia: – Ko jūs čia tokios laimingos??? Tos papasakojo kaip joms atleido nuodėmes, kokios jos dabar tyros, nekaltos….
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Amerikonai išrado žiauriau stiprią votka. Ir galvoja su kuo išbandyti. Su amerikiečiu, gerai… vos tik atkemša buteli ir jis jau miręs. Gerai ant ko dar. Vokiečiai alų bokalai maukia. Taigi įpila į stikliuką tas šast išgeria ir jau koma. Aha rusai balta stiklinėm geria. Randa rusa arianti. -Ė! Stok! -Ko? -Nori baltos? Atsargiai labai stipri. – atkiša stikliuką. Rusas: -Juokaujat? Stilinę, pilną! – išgėrė. Nieko toliau aria. Tik iššoka iš
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Tėvas, motina ir sūnus iš vidurio kaimo glūdumos pirmąkart atvažiuoja į didmiestį… Vaikščioja po didžiulį prekybos ir pramogų centrą. Motina nueina į maisto skyrių, o tėvas su sūnumi vaikštinėja kur papuolė. Jų žvilgsnį patraukia keistos durys sienoje. Prie tų durų prieina sena sena šluba raiša bobutė. Virš durų degantis skaičius „10“ ima mažėti – 9_____8____7_____6 ir tt. Kai užsidega skaičius „1“ prasidaro durys į kažkokią dėžę įeina senutė ir durims
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Kalbasi mama ir dukra: -Mama, turiu tau naujieną… -Gal gavai 10 iš matematikos kontrolinio? -Mam, sakiau naujieną, o ne stebuklą.

Anekdotai

enktoje klasėje mokytojas klausia vaikų, kas labiausiai jaudina vyrą. Iš pirmo suolo atsistoja Petriukas ir sako: – Niekas taip nejaudina vyro, kaip nuogas moters kūnas. Mokytojas susinervavo ir šaukia: – Lauk iš klasės ir rytoj be tėvo neateik. Rytoj ateina mokytojas ir žiūri – sėdi Petriukas paskutiniame suole ir be tėvo. Mokytojas klausia, kodėl Petriukas vienas, be tėvo, ir dar paskutiniame suole sėdi. Petriukas atsako: – Tėvas sakė, kad jei
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Rugsėjo pirmoji. Petriukas grįžta iš mokyklos ir sako mamai: -Mama, mums mokykloj uždavė tokią mįslę. -Kokia ,Petriuk? -Iš penkių raidžių ir stovi? Motina taip stovi -B***s. Tai va kokias mįsles mokykloj tau uždavinėja . Pasiėmė taip su šaukštu kai dėjo per galvą, o Petriukas mamai taip sako: -Mama, taigi čia namas. Tėvas motinai su šaukštu per galvą ir sako: -Apie namą reikia galvot durne ,tu .

Anekdotai