– Mieloji, aš turiu problemų darbe. Žmona: – Ne „aš“, o „mes“ – nuo šiol tavo problemos yra ir mano problemos. Vyras: – Na gerai. Mūsų sekretorė laukiasi nuo mūsų.

Anekdotai

Vienas medžiotojas draugams pasigyrė, kad užrištomis akimis pačiupinėjęs kailį, gali pasakyti, koks tai žvėris, kiek kailis vertas, ir kokiu būdu buvo sumedžiotas. Draugai nutarė patikrinti, užrišo akis, atnešė kailį. Medžiotojas pačiupnėjo: – Meška… 500 lt…Šratais. Atspėjo. Atnešė jam kitą kailį. -Lapė… 200 lt…Kilpa… Vėl atspėjo, draugai sužavėti, privaišino medžiotoją iki žemės graibymo… Ryte pabunda jis namuose, savo lovoje, žiūri – ogi žmona visa išbalusi, apsiverkusi, užtinusiom akim. Jis ir klausia:
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Važiuoja fūra šaldytuvas,veža pingvinus į zoologijos sodą. Kažkas trakšt,automobilis sustoja. Vairuotojas galvoja, šakes. Aplink karšta, tuoj visi pingvinai išsprogs. Išėjęs stabdo visus iš eilės. Sustoja naujas rusas su 600 mersu. Sunkvežimio vairuotojas prašo: – Klausyk gal gali nuvežti pingvinus į zoologijos sodą. Naujas rusas didelės širdies žmogus,tai ir sako – Sodink, nėr problemų… Po valandėlės fūros vairuotojas žiūri, -tas pats mersas pro šalį važiuoja. Merse pro langus MCDonaldo veliavėles, muzika,
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Blondinė atėjo pas ginekologą. Nusirengė, praskėtė kojas. Gydytojas sako: – Aukščiau! Mergina pakėlė kojas aukščiau. Gydytojas sako: – Aukščiau! Mergina pakėlė dar aukščiau. Gydytojas jau rėkia: – Aukščiau!!! Mergina: – Na kur jau čia dar aukščiau? Nebegaliu daugiau! Gydytojas: – Ginekologo kabinetas aukštu aukščiau! Čia kirpykla!

Anekdotai

Atbėga rėkdamas Petriukas pas mamą: -Mama, mama tėtis ruošiasi pro langą šokti. -Na ir kvailys. Aš jam gi ragus įstačiau, o ne sparnus.

Anekdotai

Žmona sako vyrui: – Nueik į parduotuvę. Vyras ruošiasi eiti, žmona vėl sako: -Nu jau eini į lauką tai ir šiukšles išnešk, dar ir šunį pavedžiok. Vyras neiškentęs sako: – Tai dar šluotą į subinę įkišk, eidamas laiptus nušluosiu…

Anekdotai

Važiuoja du narkomanai su mašina. vienas staiga rėkia: – Stabdyk durniau, šuniuką pervažiuosi! Stabdyk! Bac pervažiavo. Važiuoja toliau. Tas vėl rėkia: – Stabdyk, kačiukas ant kelio! Stabdyk, kačiuką suvažinėsi!! Bac ir kačiuką pervažiavo. Važiuoja toliau. Vėl: – Stabdyk, bobutėėėė!!! stabd…. asile kodėl nestabdei, vargšę bobutę pervažiavai?! Tas atsisuka į jį ir sako: – Klausyk, pats vairuoji, pats ir stabdyk.

Anekdotai

– Daktare, sakykit, man gripas? – Taip. – Kiaulių? – Taip, kiaulių, nes tik kiaulė galėjo kviesti greitąją 4 ryto, turėdamas temperatūros 36,7…

Anekdotai

Ateina pirmadienį Petriukas į mokykla.Mokytoja klausia: -kodėl penktadienį nebuvai mokykloje? -Senelis mirė. -O kaip mirė -Na,namie kilo gaisras,mes visi jauni išbėgome į lauka,o senelis senas ir nespėjo, pasiliko namie. -Tai sudegė? -Ne,iššoko pro langą. -Tai užsimušė? -Ne,gaisrininkai spėjo batutą ištemti,tai jis atšoko, ir vėl pro langą namo įskrido. -Tai sudegė? -Ne, tai vėl pro langą iššoko. -O tai kaip mirė? Tai iššoka pro langą, atsitrenkia į batutą ir vėl į
Skaityti Toliau ...

Anekdotai

Pavasaris. Upė. Ant ledo čiužinėja mažas berniukas. Staiga ledas įlūžta ir berniukas ima skęsti. Tai pamatęs, Petriukas drąsiai šoka į vandenį ir ištraukia draugą. Kitą dieną per pamokas mokytoja pasakoja klasei: – Mūsų Petriukas – tikras didvyris. Jis ištraukė iš eketės skęstantį draugą! – Kokį dar draugą! – pasipiktina Petriukas, – tiesiog aš tam durniui paskolinau pačiūžas…

Anekdotai