Gamta Gyvūnai Paveikslėliai
Gamta Paveikslėliai

Sąžinė jus griaužš visą gyvenimą, neduos jums ramybės, trugdys jums gyventi, nes sąžinė pati neturi sąžinės…

Mintys

Su psichiatru elkitės labai atsargiai, jokiu būdu jo nesupikdykite, netgi jei jis yra jūsų artimas giminaitis…

Absurdas Anekdotai Daktarai Darbas
Dainos Vaizdeliai
Dainos Vaizdeliai

Kažka bandydami uždrausti moterims mes joms nurodome kryptį

Absurdas Anekdotai Moterys

Pasakyk kas ir  katras  tavo vyras, kad galėčiau jį užjausti…

Absurdas Anekdotai
Dainos Vaizdeliai
Dainos Vaizdeliai